Оқу-әдістемелік жұмыс

Әдістемелік кеңес

Пәндік циклдік комиссиялардың жұмысын үйлестіреді, оқытушының кәсіби қызметіне диагностика жүргізеді, озық тәжірибеге, авторлық оқу бағдарламаларына, оқу құралдарына, оқулықтарға сараптама жүргізеді.

Озық педагогикалық тәжірибе мектебі

Мақсаты: қызметкерлердің педагогикалық біліктілігін арттыру, сабақтардың әртүрлі түрлерін өткізу әдістемесін және оларды оқу-әдістемелік және материалдық – техникалық қамтамасыз етуді жетілдіру, педагогикалық техника мен педагогикалық технологияны меңгеруге көмек көрсету (клиникалық пәндер оқытушылары).

Жас оқытушы мектебі

Мақсаты: бастаушы педагогтың кәсіби құзыреттілігін тиімді дамыту үшін жағдай жасау.

Жас оқытушы мектебінің міндеттері:

  1. Жас оқытушылардың үздіксіз білім алу қажеттілігін қанағаттандыру және оларға кәсіби қиындықтарды жеңуге көмектесу.
  2. Жас оқытушының кәсіби құзыреттілігін жетілдіру және пәнді оқыту процесінде білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін тәрбиелеуді ұйымдастыру үшін жағдай жасау
  3. Жас оқытушыларға білім беру процесіне Денсаулық сақтау технологияларын енгізу бойынша көмек көрсету.
  4. Оқытушы қызметінің жеке стилін қалыптастыруға ықпал ету.

Редакциялық кеңес:

Редакциялық-баспа кеңесін құрудың мақсаты: оқытушының құзыреттілік деңгейін арттыру, білім алушылардың оқу үлгерімі мен қызығушылығын арттыру